خیابان فروشگاه خبرنگار دریافت آمریکا

خیابان: فروشگاه خبرنگار دریافت آمریکا فروشگاه بمباران ایران تگزاس آمریکا

گت بلاگز سیاسی عکس+ درخواست بمباران کشور عزیزمان ایران در قبض فروشگاه آمریکایی

یکی از خبرنگاران در صفحه شخصی خود در توئیتر تصویر رسید فروشگاهی در تگزاس آمریکا را به اشتراک گذاشته است که روی آن عبارتی توهین‌آمیز علیه جمهوری اسلامی کشور

عکس+ درخواست بمباران کشور عزیزمان ایران در قبض فروشگاه آمریکایی

یکی از خبرنگاران در صفحه شخصی خود در توئیتر تصویر رسید فروشگاهی در تگزاس آمریکا را به اشتراک گذاشته است که روی آن عبارتی توهین آمیز علیه جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است است.

پایین رسیدهای این فروشگاه نوشته شده است «ایران را بمباران کنید». خبرنگار می گوید با فروشگاه مذکور تماس گرفته تا علت ماجرا را جویا شود ولی پاسخی دریافت نکرده است.

عکس+ درخواست بمباران کشور عزیزمان ایران در قبض فروشگاه آمریکایی

واژه های کلیدی: فروشگاه | خبرنگار | دریافت | آمریکا | فروشگاه | بمباران | ایران | تگزاس آمریکا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz